Raw Kanuka Bush Honey 500G Jar

Raw Kanuka Bush Honey 500G Jar

$24.95Price

Raw Honey from our Organic Farm with a hint of Kanuka - 500G Jar