6 x Kanuka Raw Honey 500G Jar

6 x Kanuka Raw Honey 500G Jar

$91.14Price

6 x Raw Bush Honey 500G Jar. A set honey with a hint of Kanuka.

 

RRP $24.95 incl GST each jar.