6 x Kanuka Raw Honey 250G Jar

6 x Kanuka Raw Honey 250G Jar

$54.60Price

6 x Kanuka Raw Bush Honey 250G Jar. A set honey with hints of Kanuka.

 

RRP $14.95 incl GST each jar.